• رهگيري سفارش

نماد اعتماد الكترونيكي

مديريت واقتصاد

32,000 تومان

نوشته:غزاله طایفه محمودی-محسن ایلچی،ناشر:چالش؛دایره المعارف کاربردی خبرنگاران حوزه انرژی

60,000 تومان

مرجعی جهت برنامه ریزی برنامه های دراز مدت هر شخص در طول زندگی