• رهگيري سفارش

نماد اعتماد الكترونيكي

بازاریابی

15,000 تومان

نوشته : رندی گیج ،ناشر : پردیس دانش ،ترجمه : فرشید قهرمانی ؛ اصول رسیدن به کامیابی در زندگی و کار