• رهگيري سفارش

نماد اعتماد الكترونيكي

سریال مدیر کل

كد كالا: 101804
قیمت: 20,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/302877

امتياز اين محصول
0 امتياز

شماره مجوز: 155/82564
"عوامل تولید "مدیر کل"
کارگردان
هشام شربتچی
موسیقی
طارق الناصر
مجری طرح
د. زیاد نعیم الریس
مدیرتولید
عبیدة الطویل
بازیگر
توفیق العشاء
ایمن زیدان
بسام لطفی
ریاض شحرور
سحر فوزی
عصام عبدحبی
زهیر عبدالکریم
ایمن رضا
تصویربردار
هشام المالح
"

برچسب محصول